chung cư Hà Nội

Phân khúc chung cư Hà Nội: 2 tháng bán được vài căn

Nhiều dự án chung cư Hà Nội suốt hai tháng nay nằm “bất động” mặc dù chủ đầu tư đã tăng thưởng nóng để hút môi giới, tăng khuyến mại để hút khách hàng… song dự án vẫn “nằm đâu, nằm đó”. Đại diện bán hàng một dự án chung cư tại quận Thanh Xuân […]

Giá:

Chi tiết