Việc nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, mua bán nhà đất là việc làm hiển nhiên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cá nhân sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân (2% giá trị chuyển nhượng). Vậy hãy cùng tìm hiểu xem trường hợp nào được miễn thuế TNCN khi mua bán nhà đất.

Chuyển nhượng BĐS được miễn thuế

Chuyển nhượng BĐS được miễn thuế

Các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng BĐS là việc chuyển nhượng giữa những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng. Cụ thể:

Giữa vợ với chồng;
Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;
Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;
Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;
Bố vợ, mẹ vợ với con rể;
Ông nội, bà nội với cháu nội;
Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;
Anh chị em ruột với nhau.

Ngoài ra, trường hợp BĐS đó là tài sản chung của hai vợ chồng hình thành sau hôn nhân, khi ly hôn được phân chia tài sản theo phán quyết của tòa thì việc phân chia tài sản đó được miễn thuế.

Bên cạnh đó việc miễn thuế còn được áp dụng với người có tài sản duy nhất, chưa từng sở hữu BĐS bao giờ.

Điều kiện để chứng minh chỉ có 1 căn nhà duy nhất được quy định tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP. Khi đó trường hợp được miễn thuế TNCN khi mua bán nhà đất phải đồng thời đáp ứng 3 điều kiện sau:

Thứ nhất, tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có duy nhất quyền sở hữu 1 nhà ở hoặc quyền sử dụng 1 thửa đất (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó). Việc xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở này căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thứ hai, tính đến thời điểm chuyển nhượng, cá nhân có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tối thiểu là 183 ngày. Nói cách khác, tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến ngày chuyển nhượng phải đảm bảo tối thiểu là 183 ngày.

Trường hợp được cấp lại, cấp đổi theo quy định của pháp luật về đất đai thì thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở vẫn được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cũ (trước khi được cấp lại, cấp đổi).

Thứ ba, nhà ở, quyền sử dụng đất ở phải được chuyển nhượng toàn bộ. Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.