3 nguyên nhân chính dưới đây mà dự án gặp phải chính là lý do tại sao căn hộ nhà bạn ở đã lâu mà vẫn chưa được cấp sổ hồng, sổ đỏ theo quy định pháp luật.

Nhiều dự án đã đi vào vận hành mà cư dân chưa được cấp sổ

Nhiều dự án đã đi vào vận hành mà cư dân chưa được cấp sổ

  • Thứ nhất, chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính

Tại thời điểm mở bán, theo quy định của pháp luật thì không bắt buộc chủ đầu tư phải có GCN quyền sử dụng đất (có quyết định giao đất cũng được) => sẽ xảy ra trường hợp đến thời điểm bàn giao nhà cho KH, chủ đầu tư cũng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính => điều kiện để KH được cấp sổ Hồng là chủ đầu tư phải có sổ tổng với mục đích sử dụng đất là đất ở => chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì chủ đầu tư vẫn chưa được cấp sổ tổng.
Cũng có trường hợp chủ đầu tư đã được cấp Sổ tổng, nhưng chủ đầu tư xin nợ tiền sử dụng đất => trang 4 của Sổ hồng vẫn ghi là chủ đầu tư nợ tiền => chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới được xoá nợ tiền => khi đó KH mới được cấp Sổ hồng.

  • Thứ hai, xây dựng sai so với GPXD.

Rất nhiều chủ đầu tư đã tự ý xây thêm tầng hoặc biến các khu vực sử dụng chung (hành lang, khu vực sinh hoạt chung,…) thành diện tích sàn sử dụng của căn hộ với mục đích tối đa hoá lợi nhuận.

Tại Hà Nội đã có dự án chung cư chủ đầu tư tự ý xây thêm tầng, chia tầng thương mại thành các căn hộ để bán hoặc thậm chí tự ý xây thêm 1 tòa không phép. Điều đó vô hình chung đẩy khách hàng vào thế khó khi mà đã sinh sống được 5-7 năm rồi mà vẫn căn hộ vẫn chưa được cấp sổ.

  • Thứ ba, hồ sơ pháp lý dự án chồng chéo.

Đây là lỗi xuất phát từ bộ phận pháp lý và lãnh đạo của công ty,….Việc áp lực phải hoàn thành một thủ tục pháp lý nào đó, vì nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan mà các Giấy phép, văn bản, quyết định của cơ quan Nhà nước liên quan đến dự án đó bị chồng chéo, không thống nhất, chưa rõ, thậm chí là trái với quy định của pháp luật => khâu cấp sổ là khâu xem xét lại một cách tổng hợp, mọi thứ phải phù hợp và thống nhất thì Văn phòng đăng ký đất đai mới có cơ sở trình STNMT xem xét cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng=> nếu chưa phù hợp lại phải đi điểu chỉnh từ đầu, gỡ rối xong thì KH mới được cấp Sổ hồng.