Chuyển về nhà mới là việc làm trọng đại của mỗi gia đình, nhiều người còn cẩn thận chọn ngày lành, giờ đẹp để dọn về nhà mới. 6 việc cần làm dưới đây khi chuyển về nhà mới giúp mọi việc được thuận lợi và suôn sẻ.

Lưu ý khi chuyển nhà

Lưu ý khi chuyển nhà

Ngoài những lưu ý trên, Quý khách cần quan tâm đến lễ nhập trạch, cúng thần linh, thổ địa, gia tiên khi dọn về nhà mới.